EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ЯК ДОМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ В БІК НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.9.012.435 — 339.972: 339.9.012.421 — 339.9.012.435

В. Г. Панченко

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ЯК ДОМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ПОЛІТИКИ ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ В БІК НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ

Анотація

У статті розглянуто національні економічні інтереси як домінанту трансформації змістовного наповнення політики протекціонізму та його еволюційного руху в бік неопротекціонізму. Стверджується, що на відміну від "класичного" протекціонізму, спрямованого на захист національних виробників, окремих галузей економіки, залежно від їхньої значущості і політичної сили зацікавлених кіл, неопротекціонізм має в своєму арсеналі інструментарій, що ставить за мету зменшення асиметрій глобального розвитку, не ставлячи під сумнів подальшу глобальну інтеграцію, що базується на принципах лібералізації. В оновленому вигляді, змінюється акцент у самому цілепокладанні: не стільки протистояти встановленій системі взаємодій між суб'єктами МЕВ різного рівня (національними, транснаціональними, глобальними) , скільки використовувати продуковані нею переваги, вмонтовуючи нові інструменти пристосування й експансії в новій моделі світової економіки. Відтак протекціонізм поступово втрачає притаманну йому синонімічність поняттю "захист", натомість стаючи інструментом реалізації економічного прориву, який залежить від історичного контексту та цілого комплексу вихідних умов господарювання.

V. Panchenko

NATIONAL ECONOMIC INTERESTS AS A DOMINANT FOR TRANSFORMATION OF THE ESSENTIAL MEANING OF PROTECTIONIST POLICY AND ITS TOWARDS NEO-PROTECTIONISM

Summary

National economic interests as a dominant for transformation of the essential meaning of protectionist policy and its evolution towards neo-protectionism are discussed. It argued that contrary to "classical" protectionism focused on protection of domestic producers or selected industries of the economy depending on their significance and political force of stakeholders, neo-protectionism has instruments in its arsenal, designed to reduce asymmetries in the global development without challenging the further global integration based on the liberalization principles. In the renewed form, the emphasis on the goal-setting as such is changing: to exploit the advantages generated by international economic relations by embedding in them new instruments of adaptation and expansion in the new model of the global economy rather than oppose the established system of interactions between entities engaged in international economic relations at various levels (national, transnational or global). It follows that protectionism has gradually lost its immanent synonymy to the notion "protection", becoming, instead, an instrument for implementing economic breakthrough, which depends on the historic context and a complex of initial conditions for the economic activity.

№ 7 2018, стор. 31 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант, Маріупольський державний університет

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. Національні економічні інтереси як домінанта трансформації змістовного наповнення політики протекціонізму та його еволюційного руху в бік неопротекціонізму. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 31–37.

Panchenko, V. (2018), “National economic interests as a dominant for transformation of the essential meaning of protectionist policy and its towards neo-protectionism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 31–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.