EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. А. Постол

Назад

УДК: 338.1:631.11

А. А. Постол

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті виявлено соціально-економічну сутність великих аграрних підприємств і агрокорпорацій. Визначено їх особливості в аспекті організації, наявності ресурсів, ефективності виробництва, ринкових часток, розподілу прибутків. Обгрунтовані конкурентні переваги й ризики конкурентоспроможності. Розроблено пропозиції щодо її підвищення на основі раціонального використання ресурсів, капіталів, виробництва конкурентоспроможної продукції.

A. Postol

SOCIO-ECONOMIC ESSENCE, PECULIARITIES OF FUNCTIONING AND STRATEGY OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF LARGE AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article reveals the socio-economic essence of large agrarian enterprises and agricultural corporations. Their features in terms of organization, availability of resources, production efficiency, market shares, distribution of profits are determined. Competitive advantages and risks of competitiveness are grounded. Proposals for its increase are developed on the basis of rational use of resources, capital, production of competitive products.

№ 7 2018, стор. 54 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 120

Відомості про авторів

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.