EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
О. В. Круковська

Назад

УДК: 657.6

О. В. Круковська

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті виявлено проблеми обліку та контролю виробничих запасів (товарно-матеріальних цінностей) на підприємствах. Здійснено визначення завдань обліку і контролю. Виявлено їх особливості та вузькі місця. Це дало можливість обгрунтувати механізм удосконалення, насамперед, алгоритм, охоплюючи інвентаризацію, а також досягнення відповідності обліковим стандартам. Визначено функціональні обов'язки та права обліковців, контролерів, аудиторів. Ідентифіковано джерела й середовище можливих порушень, характер та зміст зловживань. Обгрунтовано важливість здійснення незалежного аудиту у системі обліку й контролю використання виробничих запасів.

O. Krukovskaya

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING, INVENTORY AND CONTROL OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF INVENTORY AT ENTERPRISES

Summary

The article reveals the problems of accounting and control of inventories (inventories) at enterprises, the definition of the tasks of accounting and control. Their features and bottlenecks are revealed. This gave an opportunity to substantiate the mechanism of improvement, first of all, the algorithm, covering the inventory, as well as achieving compliance with accounting standards. Defined functional duties and rights of accountants, controllers, auditors. Identified sources and the environment of possible violations, the nature and content of abuses. The importance of conducting an independent audit in the system of accounting and control of the use of inventories is substantiated.

№ 7 2018, стор. 58 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 577

Відомості про авторів

О. В. Круковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

O. Krukovskaya

candidate of economic science, associate professor, associate professor department of accounting and taxation, Kherson State Agrarian University, Kherson

Як цитувати статтю

Круковська О. В. Удосконалення обліку, інвентаризації та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 58–61.

Krukovskaya, O. (2018), “Improvement of accounting, inventory and control of the availability and movement of inventory at enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.