EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
М. М. Лизогуб

Назад

УДК: 336.1

М. М. Лизогуб

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

Технологічні економічні перетворення є чільною групою, яка надає нові виклики та можливості для модернізації фінансової системи, зокрема і в Україні. Нині фінансові системи країн усього світу стоять перед загальними чинниками розвитку та в багатьох питаннях є конкурентами за перерозподіл світового капіталу.
Таким чином, черговий етап технологічних викликів є як складністю для впровадження в поточну практику фінансів, так і відкриває нові можливості для позиціонування фінансової системи України як ефективного інструменту діяльності та регулювання для внутрішніх економічних суб'єктів, а також привабливого інвестиційного поля для зовнішніх.

M. Lyzohub

TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE IN TERMS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Summary

Technological economic transformation is a prominent group that presents new challenges and opportunities for modernizing the financial system, including Ukrainian. Today, financial systems of all countries are facing general development factors, and in many cases they are competitors for the redistribution of world capital.
Thus, the next stage of technological challenges is both a complexity for implementation in the current practice of finance and opens up new opportunities for positioning the financial system of Ukraine as an effective instrument of operation and regulation for domestic economic actors and an attractive investment field for external ones.

№ 7 2018, стор. 72 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 433

Відомості про авторів

М. М. Лизогуб

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

M. Lyzohub

postgraduates, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Лизогуб М. М. Технологічна модернізація фінансової системи України в умовах економічних перетворень. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 72–76.

Lyzohub, M. (2018), “Technological modernization of the financial system of Ukraine in terms of economic transformation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 72–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.