EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

Назад

УДК: 346.7:379.85

Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Анотація

У статті здійснено характеристику та визначено основні сегменти електронної комерції у туризмі, з'ясовано основні причини, які стримують збільшення показників електронних продажів на туристичному ринку. Підкреслено, що одним з важливих факторів, який перешкоджає стрімкому розповсюдженню електронного туризму в Україні, є недосконалість нормативно-правової бази. Після запровадження дійових правових механізмів взаємодії продавця та споживача туристичних послуг електронні продажі можна зробити одним із сучасних та ефективних способів реалізації туристичного продукту.

Ye. Kozlovskyi, T. Tkachenko

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF E-COMMERCE IN THE TOURISM MARKET

Summary

The article defines the features and main segments of e-commerce in tourism, identifies the basic causes that delay the increasing of e-sales indicators in the tourism market. We will emphasize, that one of the important factors hindering the rapid extent of e-tourism in Ukraine is the imperfection of the regulatory basis. After the implementation of actual legal mechanisms of interfacing between the seller and the consumer of tourism services, electronic sales can be transform into one of the modern and effective ways to retail a tourism product.

№ 7 2018, стор. 101 - 104

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

Є. В. Козловський

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

Ye. Kozlovskyi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv


Т. І. Ткаченко

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

T. Tkachenko

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

Як цитувати статтю

Козловський Є. В., Ткаченко Т. І. Проблеми правового регулювання електронної комерції на туристичному ринку . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 101–104.

Kozlovskyi, Ye. and Tkachenko, T. (2018), “The problems of legal regulation of e-commerce in the tourism market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 101–104.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.