EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк

Назад

УДК: 351:35.07

І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк

ГЛОБАЛЬНА АРХІТЕКТУРА ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Анотація

У статті проаналізовано глобальну архітектуру інституцій з публічного управління та адміністрування, висвітлено напрями діяльності основних формальних та не формальних світових організацій з публічного управління, визначено місце України в функціонуванні цих організацій, зазначено стратегічні напрями подальшої трансформації вітчизняних управлінських інституцій та інших суб'єктів публічного управління в контексті децентралізації влади.

I. Kravets, V. Yakobchuk, O. Ivanyuk

THE GLOBAL ARCHITECTURE OF PUBLIC МANAGEMENT AND АDMINISTRATION INSTITUTES

Summary

The article analyzes the global architecture of public management and administration institutions, highlights the activities of the main formal and non-formal world public administration organizations, defines the place of Ukraine in the functioning of these organizations. The strategic directions of further transformation of the domestic management institutions and other subjects of public administration in the context of decentralization of power are indicated.

№ 7 2018, стор. 105 - 109

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 464

Відомості про авторів

І. В. Кравець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

I. Kravets

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


В. П. Якобчук

к. е. н., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Yakobchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr


О. В. Іванюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Ivanyuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Кравець І. В., Якобчук В. П., Іванюк О. В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 105–109.

Kravets, I., Yakobchuk, V. and Ivanyuk, O. (2018), “The global architecture of public мanagement and аdministration institutes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 105–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.