EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
І. В. Мазій

Назад

УДК: 351.86

І. В. Мазій

АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано номативно-правове забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Зазначено, що українське суспільство на сучасному етапі розвитку ставиться до волонтерів з повагою та довірою, адже волонтерство сприймається як різновид суспільно-корисної діяльності, найчастіше безоплатної та соціально значимої. Визначено основні фактори, які вплинули на розвиток та зміну нормативно-правових актів, якими керуються волонтери у своїй діяльності. Наголошено, що волонтерська діяльність — це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Законодавством встановлено обмеження для осіб віком від 14 до 18 років, яке полягає у забороні займатися волонтерською діяльністю за напрямами надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру та надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, а також надання волонтерської допомоги у медичних закладах. Доведено, що після анексії Криму і початку війни на Донбасі волонтерство піднялось на найвищий рівень розвитку за весь час незалежності України.

I. Maziy

ANALYSIS OF NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF VOLUNTEER ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the nominative-legal support of volunteer activity in Ukraine. It is noted that Ukrainian society at the present stage of development treats volunteers with respect and trust, because volunteering is perceived as a kind of socially useful activity, often free of charge and socially significant. The main factors that influenced the development and change of normative legal acts, which are guided by volunteers in their activities, are determined. It is stressed that volunteer activity is a voluntary, socially directed, non-profit activity carried out by volunteers through volunteering assistance. The legislation provides for restrictions for persons aged 14 to 18 who are prohibited from engaging in volunteer activities in volunteering assistance for the elimination of the consequences of man-made or natural emergencies and volunteer assistance to the Armed Forces of Ukraine, other military formations, law enforcement agencies, state authorities during the special period, the legal regimes of emergency or martial law, the conduct of the anti-terrorist operation, and the provision of volunteers Teresa help in medical institutions. It has been proved that after the annexation of the Crimea and the beginning of the war on the Donbass, volunteering has risen to the highest level of development throughout Ukraine's independence.

№ 7 2018, стор. 114 - 118

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 328

Відомості про авторів

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Мазій І. В. Аналіз нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 114–118.

Maziy, I. (2018), “Analysis of normative legal supply of volunteer activity in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 114–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.