EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГАЗОВА СФЕРА УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
А. Ю. Кожевников

Назад

УДК: 351.824.11

А. Ю. Кожевников

ГАЗОВА СФЕРА УКРАЇНИ В 2017 РОЦІ ТА ЇЇ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті висвітлено діяльність ринку природного газу в 2017 році Господарська діяльність у газовій сфері пов'язана з транспортуванням, розподілом, зберіганням, постачанням природного газу, наданням послуг установки LNG, транспортуванням нафти, нафтопродуктів та провадиться за умови отримання відповідної ліцензії, яка видається Регулятором у встановленому законодавством порядку. Регулятор здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю відповідних суб'єктів господарювання.
Проаналізовано основні показники газової сфери за 2017 рік, зокрема, щодо видобутку природного газу, імпорту природного газу, експорту природного газу, валового та кінцевого споживання природного газу, технічної потужності міждержавних з'єднань на вході та виході з ГТС, активної місткості газосховищ, у тому числі, проведено їх порівняння в період 2014—2017 років.
Щодо реформування ринку природного газу, то необхідно зазначити, що впродовж 2017 року робота Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, була направлена на подальший розвиток та стале функціонування ринку природного газу, а також удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини між суб'єктами на ринку природного газу, здійснення заходів, направлених на ефективне функціонування лібералізованого внутрішнього ринку природного газу.

A. Kozhevnykov

THE GAS FIELD OF UKRAINE IN 2017 AND ITS STATE REGULATION

Summary

The article covers the activity of the natural gas market in 2017. Economic activities in the gas sector are related to the transportation, distribution, storage, supply of natural gas, the provision of LNG services, transportation of oil and petroleum products, and is carried out subject to obtaining a corresponding license issued by the Regulator in established by law. The regulator carries out state regulation, monitoring and control over the activities of the respective economic entities.
The main indicators of the gas sector for 2017 are analyzed, in particular, regarding natural gas extraction, natural gas imports, natural gas exports, gross and final consumption of natural gas, technical capacity of interstate connections at the entrance and exit of the gas transport system, active capacity of gas storage facilities, in particular Among them, they were compared in the period of 2014—2017.
Regarding the reform of the natural gas market, it should be noted that during 2017 the work of the National Commission, which carries out state regulation in the fields of energy and utilities, was aimed at the further development and sustainable functioning of the natural gas market, as well as the improvement of regulatory acts that regulate relations between actors in the natural gas market, and implement measures aimed at the effective functioning of the liberalized internal market of natural gas.

№ 7 2018, стор. 132 - 136

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

А. Ю. Кожевников

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Kozhevnykov

рostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Кожевников А. Ю. Газова сфера України в 2017 році та її державне регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 132–136.

Kozhevnykov, A. (2018), “The gas field of Ukraine in 2017 and its state regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 132–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.