EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, І. О. Мельничук

Назад

УДК: [330.322.027:330.101]:338(477)

Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, І. О. Мельничук

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано потребу економіки у фінансових інвестиціях, досліджено інвестиційний клімат України в цілому, визначено основні проблемні питання залучення інвестиційних ресурсів у національну економіку та запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату, що значно допоможе досягти економічного зростання країни.

Yu. Kolupayev, S. Zalyubovska, I. Melnichuk

THE PROBLEMS OF ATTRACTION INVESTMENT RESOURCES INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article substantiates the economic needs in financial investments, investigates the investment climate in Ukraine as a whole, identifies the key issues of attracting investment resources into the national economy and proposes the ways of investment climate improvement, which will greatly help to achieve the country's economic growth.

№ 8 2018, стор. 26 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

Ю. Б. Колупаєв

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

Yu. Kolupayev

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insuranceof The National Academy of statistics, accounting and audit


С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

S. Zalyubovska

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit


І. О. Мельничук

викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Національна академія статистики, обліку та аудиту

I. Melnichuk

lecturer of the Department of Department of Finance, Banking and Insurance of The National Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Колупаєв Ю. Б., Залюбовська С. С., Мельничук І. О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 26–29.

Kolupayev, Yu., Zalyubovska, S. and Melnichuk, I. (2018), “The problems of attraction investment resources into the economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 26–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.