EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ТА НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКОЇ ПОЛІТИК: НОВІ ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
В. Г. Панченко

Назад

УДК: 339.97 — 339.984

В. Г. Панченко

ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ НЕОПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ТА НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКОЇ ПОЛІТИК: НОВІ ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті відслідковано зв'язок між політикою протекціонізму та неомеркантилізмом. Введено в термінологічний обіг поняття "неопротекціоністська політика" без свідомого її обмеження економічним виміром реалізації. Визначено способи реалізації неомеркантилістської економічної політики. Розглянуто матрицю політик сприяння економічному розвитку. Виокремлено циклічний, структурний і макроекономічний неомеркантилізм і обгрунтовано роль неопротекціонізму в реалізації кожного з його типів.

V. Panchenko

INTRODUCTION TO THE ISSUE OF CORRELATION BETWEEN NEO-PROTECTIONIST AND NEO-MERCANTILIST POLICIES: NEW FORMS OF STIMULI TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The relationship between protectionist policy and neo-mercantilism is revealed in the article. The notion "neo-protectionist policy" is put in the terminological practice without a purposeful limitation of its implementation by economic boundaries. The ways for implementation of neo-mercantilist economic policy are outlined. The matrix of policies promoting economic development is analyzed. The cyclic, structural and macroeconomic types of neo-mercantilism are distinguished, with substantiating the role of neo-protectionism in implementation of each type.

№ 8 2018, стор. 30 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 879

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

к. і. н., докторант Маріупольського державного університету

V. Panchenko

PhD, post-PHD at Mariupol State University

Як цитувати статтю

Панченко В. Г. До питання про співвідношення неопротекціоністської та неомеркантилістської політик: нові форми стимулювання економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 30–35.

Panchenko, V. (2018), “Introduction to the issue of correlation between neo-protectionist and neo-mercantilist policies: new forms of stimuli to the economic development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 30–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.