EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОРОТКИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ
М. М. Бабич

Назад

УДК: 35/076.5 (477)

М. М. Бабич

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КОРОТКИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі досліджено європейський досвід політики підтримки коротких ланцюгів постачання. В результаті дослідження: систематизовано напрями підтримки розвитку коротких ланцюгів постачання (місцева підтримка, державна підтримка та реалізація гігієнічного регулювання); розроблено рекомендації щодо організації та розвитку коротких ланцюгів постачання на різних ієрархічних рівнях (суб'єктам КЛП, місцевим органам влади та Уряду); проведено SWOT-аналіз коротких ланцюгів постачання; запропоновано п'ять основних стратегій розвитку коротких ланцюгів постачання (схвалені маркетингові стратегії, розвиток регіонального партнерства, стратегія продажу, стратегія зниження ризиків, стратегія навчання та експериментів).

М. Babych

EUROPEAN POLICY SUPPORT EXPERIENCE AND DEVELOPMENT STRATEGY FOR SHORT SUPPLY CHAINS IN UKRAINE

Summary

In this paper, the European experience of the policy of supporting short supply chains is researched. As a result of the study: directions of support for the development of short supply chains (local support, state support and implementation of hygienic regulation) are systematized; Recommendations on the organization and development of short supply chains at different hierarchical levels (LPU subjects, local authorities and Government) were developed; SWOT analysis of short supply chains; Five main strategies for the development of short supply chains (approved marketing strategies, regional partnership development, sales strategy, risk reduction strategy, training strategy and experiments) were proposed.

№ 8 2018, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

М. М. Бабич

к. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. Babych

PhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Mykolaiv

Як цитувати статтю

Бабич М. М. Європейський досвід політики підтримки та стратегія розвитку коротких ланцюгів постачання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 39–44.

Babych, М. (2018), “European policy support experience and development strategy for short supply chains in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.