EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ
А. Ю. Полчанов

Назад

УДК: 339.72

А. Ю. Полчанов

РОЛЬ ГРУПИ СВІТОВОГО БАНКУ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ В ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

Анотація

Статтю присвячено вивченню впливу організацій Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду на постконфліктне відновлення. Метою дослідження є узагальнення досвіду діяльності зазначених міжнародних фінансових інститутів щодо подолання наслідків військових конфліктів.
Особливу увагу було приділено підтримці Групою Світового банку постконфліктних трансформацій у Хорватії у 1994—2000 рр. та вивчено особливості реалізації проектів у сфері відновлення інфраструктури, охорони здоров'я, реального та фінансового секторів економіки.
На основі аналізу даних про фінансову підтримку МБРР, МАР та МВФ 10 постконфліктних країн (Ангола, Камбоджа, Республіка Конго, Індонезія, Ліберія, Македонія, Сербія, Сьєрра-Леоне, Соломонові острови, Таджикистан) було виявлено тенденції до зростання кредитів та позик у абсолютному (у доларах США) та відносному вираженні (відносно ВВП).
Не залишилось поза увагою дослідження діяльність Фонду підтримки державного будівництва та розбудови миру, зокрема проект "Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей" в Україні.

A. Polchanov

THE ROLE OF THE WORLD BANK GROUP AND THE INTERNATIONAL MONETARY FUND IN OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF ARMED CONFLICTS

Summary

This article is devoted to studying the influence of organization of the World Bank Group and International Monetary Fund on post-conflict reconstruction. The aim of investigation is the summarizing experience of activity of these international financial institutions in overcoming the consequences of armed conflicts.
Special attention was given to World Bank Group support in Croatia (in 1994—2000) as well as analysis of specificity of the projects implementation in the areas of rehabilitation of infrastructure, health protection, real and financial sector of economy.
On the basis of analysis of the financial assistance from IBRD, IDA and IMF to 10 post-conflict countries (Angola, Cambodia, Republic of the Congo, Indonesia, Liberia, Macedonia, Serbia, Sierra Leone, Solomon Islands, Tajikistan) has been identified trend of increasing credit and loans in absolute (in US dollar) and relative terms (as % of GDP).
The State and Peacebuilding Fund's activities, in particular, the project "Conflict Transition, Pilot Project on Restoration and Capacity Building" in Ukraine has not been left without attention.

№ 8 2018, стор. 45 - 50

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

А. Ю. Полчанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

A. Polchanov

PhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Полчанов А. Ю. Роль групи світового банку та міжнародного валютного фонду в подоланні наслідків військових конфліктів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 45–50.

Polchanov, A. (2018), “The role of the world bank group and the international monetary fund in overcoming the consequences of armed conflicts”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 45–50.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.