EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. О. Кравченко, Ю. Ю. Касяненко

Назад

УДК: 330.341.1

М. О. Кравченко, Ю. Ю. Касяненко

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено аналізу стану інноваційної діяльності підприємств аграрно-промислового комплексу України. Проаналізовано розподіл внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок у галузі сільськогосподарських наук. Сформульовано основні проблеми, що стримують розвиток аграрного виробництва в Україні, визначено його ключові напрями. Визначено необхідність забезпечення дієвості інструментарію здійснення інноваційної діяльності на агропромислових підприємствах. В якості окремого напряму обгрунтовано доцільність організації їх взаємодії з інноваційними структурами, зокрема, стартапами. Окреслено специфіку такої взаємодії.

M. Kravchenko, Y. Kasyanenko

ANALYSIS OF PREREQUISITES AND PERSPECTIVES OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article is devoted to the analysis of the state of innovation activity of enterprises of the agrarian-industrial complex of Ukraine. The distribution of internal costs for research and development in the field of agricultural sciences is analyzed. The main problems hindering the development of enterprises of the agrarian-industrial complex are formulated, its key directions are determined. The necessity of ensuring the effectiveness of tools for innovation in agro-industrial enterprises is determined. As a separate direction the organization of their interaction with innovative structures, in particular, startups, is justified. The specifics of such interaction are outlined.

№ 8 2018, стор. 51 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

М. О. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

M. Kravchenko

PhD, Docent, Associate Professor of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"


Ю. Ю. Касяненко

магістрант кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Y. Kasyanenko

Master of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Кравченко М. О., Касяненко Ю. Ю. Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних агропромислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 51–55.

Kravchenko, M. and Kasyanenko, Y. (2018), “Analysis of prerequisites and perspectives of innovation development of the ukrainian agro-industrial enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.