EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. В. Чукіна

Назад

УДК: 631.15/ .16

І. В. Чукіна

СУЧАСНИЙ СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджено сутність поняття "виробничо-господарська діяльність" та проаналізовано різні наукові підходи до трактування терміну. Розглянуто теоретичні основи управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств Черкаської області. Здійснено оцінку виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств Черкаської області. Сформовано та проаналізовано основні сфери виробничо-господарської діяльності, виокремлено основні функції та методи, від яких залежить якісне управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств.

I. Chukina

CURRENT STATE OF ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF MANUFACTURING AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRARIAN ENTERPRISES OF CHERKAS REGION

Summary

The article examines the essence of the concept of "industrial and economic activity" and analyzes various scientific approaches to the interpretation of the term. The theoretical bases of management of production and economic activity of agrarian enterprises of Cherkassy region are considered. The estimation of production and economic activity of agrarian enterprises of Cherkassy region is carried out. The basic spheres of production and economic activity are formed and analyzed, the main functions and methods on which the quality management of agricultural and industrial activities of agrarian enterprises depends.

№ 8 2018, стор. 68 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 752

Відомості про авторів

І. В. Чукіна

аспірант, Уманський національний університет садівництва

I. Chukina

Graduate student, Uman National University of Horticulture

Як цитувати статтю

Чукіна І. В. Сучасний стан організації управління виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств черкаської області. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 68–73.

Chukina, I. (2018), “Current state of organization of management of manufacturing and economic activity of agrarian enterprises of cherkas region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.