EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Т. В. Іванова

Назад

УДК: 336.1

Т. В. Іванова

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність становлення інституту публічного аудиту в системі природоохоронної діяльності. Розкрито сутність поняття "публічний аудит" та здійснено уточнення його змісту в умовах модернізаційних перетворень публічного управління. Визначено теоретичні засади розвитку публічного аудиту, його роль та місце в системі публічного управління. Встановлено необхідність створення інституту публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні. Встановлено, що формування та розвиток публічного аудиту пов'язано з різними сферами життя суспільства, а особливо з екологічною сферою. На цій підставі визначено, що досягнення сталого розвитку держави, враховуючи прагнення України до міжнародної інтеграції у світовий економічний простір, можливе за допомогою сучасних економічних інструментів — публічного екологічного аудиту. Визначено основні фактори розвитку публічного екологічного аудиту та ряд основних питань, які необхідно вирішити для подальшого розвитку публічного екологічного аудиту.

T. Ivanova

PUBLIC AUDIENCE AS AN INNOVATIVE MECHANISM OF MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article substantiates the necessity of establishing an institution of public audit in the system of nature protection activities.
The essence of the concept of "public audit" was clarified and clarification of its contents was made in the context of modernization of public administration transformations. The theoretical foundations of development of public audit, its role and place in the system of public administration are determined. The necessity of establishing an institute of public audit in conditions of modernization of public administration in Ukraine is established. It is established that the formation and development of public audit is connected with various spheres of society life, and especially with the environmental sphere. On this basis, it is determined that in order to achieve sustainable development of the state, taking into account Ukraine's aspiration for international integration into the world economic space, it is possible with the help of modern economic instruments — public ecological audit. The main factors of the development of public ecological audit and a number of key issues that need to be resolved for further development of public environmental audit are determined.

№ 8 2018, стор. 79 - 82

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 941

Відомості про авторів

Т. В. Іванова

д. держ. упр., професор, проректор з навчальної та виховної роботи, Національний авіаційний університет, м. Київ

T. Ivanova

professor, Dr. Sci. (Pablik administration), Pro-Rector for Academic and Educational work National Aviation University, Kiev

Як цитувати статтю

Іванова Т. В. Публічний аудит як інноваційний механізм модернізації публічного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 79–82.

Ivanova, T. (2018), “Public audience as an innovative mechanism of modernization of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 79–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.