EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
М. П. Месюк

Назад

УДК: 351:321:323.2

М. П. Месюк

ВЗАЄМОДІЯ ІНСТИТУТІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті здійснюється аналіз сучасного стану взаємодії влади та громадянського суспільства а також визначаються шляхи оптимізації такої взаємодії в контексті євроінтеграційних реформ. Вивчаються перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах безперервного впливу зовнішніх та внутрішніх процесів, а також визначаються напрями усунення деструктивних чинників налагодження взаємодії інститутів громадянського суспільства та влади.

M. Mesiuk

INTERACTION OF INSTITUTES OF GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF EURO-INTEGRATION PROCESSES

Summary

This article analyzes the current state of interaction between authorities and civil society, and identifies ways to optimize this interaction in the context of European integration reforms. The perspectives of the development of civil society in Ukraine under the conditions of continuous influence of external and internal processes are studied, as well as directions of elimination of destructive factors of establishing the interaction of civil society institutions and authorities.

№ 8 2018, стор. 87 - 93

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 814

Відомості про авторів

М. П. Месюк

к. н. держ. упр., заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, м. Київ

M. Mesiuk

PhD (public administration science), deputy head of Logistics Department of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Месюк М. П. Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в Україні у контексті євроінтеграційних процесів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 87–93.

Mesiuk, M. (2018), “Interaction of institutes of government and civil society in Ukraine in the context of euro-integration processes”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 87–93.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.