EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
З. К. Бондар

Назад

УДК: 351.861

З. К. Бондар

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті обгрунтовано теоретичні засади конструювання системи забезпечення продовольчої безпеки України в умовах економічної глобалізації.
З'ясовано, що розбудова системи національної продовольчої безпеки повинна здійснюватися з позицій системного підходу на базі комплементарної моделі національної економічної безпеки й включати в себе політико-правове конструювання вказаної системи, інституційне забезпечення аграрної політики, а також конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки.
Доведено, що конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки як складової системи продовольчої безпеки має здійснюватися в рамках теорій глобалістики, інституціоналізму та державного управління. Для практичної реалізації процесу конструювання вказаної системи запропоновано інформаційно-логічну модель конструювання системи забезпечення продовольчої безпеки, яка включає в себе етапи: визначення місії, цілей, функцій та завдань системи забезпечення продовольчої безпеки; визначення процесів забезпечення продовольчої безпеки; визначення механізмів забезпечення продовольчої безпеки та їх завдань.

Z. Bondar

THEORETICAL PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT OF PROVIDING SYSTEM FOR THE NATIONAL FOOD SECURITY

Summary

The article includes the substantiated theoretical principles for development of providing system for the Food Security system of Ukraine in conditions of economic globalization.
The article is proved, that the development of national food security system should be carried out on the basis of the complementary model of national economic security and system approach.
This development should include the political and legal construction of the system, institutional provision of agrarian policy, and development of providing system for national food security.
It was proved, that the development of providing system for national food security as an integral part of food security system should be carried out in the framework of globalization, institutionalism and public administration theories.
For the practical implementation of the process it was proposed to apply the informational and logical model for development of food security providing system. This model includes such stages: definition of the mission, objectives, functions and tasks of food security providing system; definition of food security providing processes; identification of food security providing mechanisms and their tasks.

№ 8 2018, стор. 110 - 113

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

З. К. Бондар

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

Z. Bondar

Post graduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Бондар З. К. Теоретичні засади конструювання системи забезпечення національної продовольчої безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 110–113.

Bondar, Z. (2018), “Theoretical principles for development of providing system for the national food security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 110–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.