EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ
І. В. Мазій

Назад

УДК: 351.86

І. В. Мазій

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ

Анотація

У статті зазначено, що волонтерство як соціокультурне явище нерозривно пов'язане з розвитком цивілізації. З'ясовано, що волонтерська діяльність з кожним роком набуває все більше обертів як за кордоном, так і на території нашої держави. Наголошено, що більшість міжнародних документів у сфері волонтерської діяльності носять для України більше рекомендаційний характер, а не обов'язковий. Розкрито зміст міжнародних документів у сфері волонтерського руху. Зазначено, що Загальна Декларація волонтерів є одним із основоположних документів правового регулювання волонтерської діяльності в усьому світі.

I. Maziy

ANALYSIS OF INTERNATIONAL DOCUMENTS IN THE FIELD OF VOLUNTEER MOVEMENT

Summary

The article states that volunteering as a socio-cultural phenomenon is inextricably linked with the development of civilization. It has been found out that volunteer activity is getting more and more momentum both abroad and in the territory of our state. It is stressed that the majority of international documents in the field of volunteering are more recommended for Ukraine than obligatory. The content of international documents in the sphere of volunteer movement is revealed. It is noted that the Universal Declaration of Volunteers is one of the fundamental documents of the legal regulation of volunteering around the world.

№ 8 2018, стор. 114 - 117

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 894

Відомості про авторів

І. В. Мазій

здобувач, Хмельницький університет управління та права

I. Maziy

Candidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Мазій І. В. Аналіз міжнародних документів у сфері волонтерського руху. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 114–117.

Maziy, I. (2018), “Analysis of international documents in the field of volunteer movement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 114–117.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.