EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І. М. Клименко

Назад

УДК: 351:304

І. М. Клименко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті досліджуються поняття корпоративної соціальної відповідальності, соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено теоретичні та методологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) та обгрунтована потреба її зміцнення. Розглядаються етапи розвитку теоретичного осмислення та розширення тематичних рамок феномену "корпоративна соціальна відповідальність". Автор розкриває роль корпоративної соціальної відповідальності та вивчає чинники, що визначають вплив цього суспільного інституту на соціально-економічний розвиток організацій в сучасних умовах.

I. Klymenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ROLE OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN MODERN CONDITIONS

Summary

The article deals with the concept of corporate social responsibility, social responsibility of business. The theoretical and methodological aspects of the corporate social responsibility (CSR) and the substantiated need for its strengthening have been investigated. The article explores evolution of the world scientific thought in this area and discusses the stages of the development of theoretical thinking and expansion of the thematic framework of the phenomenon of "corporate social responsibility". The author reveals the role of the practices of corporate social responsibility on the socioeconomic development of the organizations and examines the factors determining the impact of that public institution for the social and economic development of the organizations.

№ 8 2018, стор. 118 - 124

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

I. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Клименко І. М. Теоретико-методологічний підхід до ролі соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 118–124.

Klymenko, I. (2018), “Theoretical and methodological approach to the role of social responsibility of business in modern conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 118–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.