EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
О. В. Лазарєва, В. В. Бреславець

Назад

УДК: 332.364:005.332.4

О. В. Лазарєва, В. В. Бреславець

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Проаналізовано праці вчених щодо визначення поняття "конкурентоспроможність сільськогосподарських землекористувань". Визначено складові конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування, що дозволяють досягти стабільності сільськогосподарського виробництва. Наведено інституційні чинники, що забезпечують конкурентоспроможність землекористування. Вказано пріоритети розвитку сільськогосподарського землекористування. Наголошено на необхідності створення мережі регіональних агентств розвитку землекористувань. Запропоновано показники конкурентоспроможності сільськогосподарських землекористувань, врахування яких дозволить підвищити ефективність виробничої діяльності. Вказано завдання, які потрібно виконувати для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських землекористувань.

О. Lazarieva, V. Breslavets

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The works of scientists concerning the definition of "competitiveness of agricultural land uses" are analyzed. Identified components of the competitiveness of agricultural land use, which allow achieving stability of agricultural production. The institutional factors that ensure the competitiveness of land use are given. The specified priorities of development of agricultural land use. The necessity of creating a network of regional land-use development agencies is stressed. The indicators of competitiveness of agricultural land uses are suggested, taking into account which will allow to increase efficiency of production activity. Specified tasks to be performed to improve the competitiveness of agricultural land uses.

№ 9 2018, стор. 63 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

О. В. Лазарєва

д. е. н., доцент, доцент кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

О. Lazarieva

doctor of economics, associate professor of management the landed resources department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine


В. В. Бреславець

студент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

V. Breslavets

student, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Лазарєва О. В., Бреславець В. В. Організаційні засади конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 63–66.

Lazarieva, О. and Breslavets, V. (2018), “Organizational principles of competitiveness of agricultural land use”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 63–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.