EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В МЕЖАХ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ
С. Я. Ковальчук, М. В. Григораш

Назад

УДК: 339.564:339.543.624

С. Я. Ковальчук, М. В. Григораш

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В МЕЖАХ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Анотація

У статті розглянуто реальні умови набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано сучасний стан розвитку торговельних відносин між ЄС та Україною. Відображено основні пункти та переваги дії Зони вільної торгівлі з ЄС, розглянуто переваги, що відкрились перед українськими товаровиробниками та інструменти реалізації товаровідносин між українськими підприємствами та європейськими, обгрунтовано можливості інтеграції українського підприємництва до глобальних ланцюжків економіки та розвиток імпортозаміщеності в національній економіці. Проаналізовано всі особливості експортних операцій в межах дії Зони вільної торгівлі.

S. Kovalchuk, M. Grigorash

FEATURES OF EXPORT OPERATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE FREE TRADE ZONE

Summary

The real conditions of the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU are considered. The current state of development of trade relations between the EU and Ukraine is analyzed. The main points and advantages of the Free Trade Area with the EU are described, the advantages offered by Ukrainian commodity producers and tools for the sale of goods between Ukrainian enterprises and European ones are substantiated, the possibility of integrating Ukrainian business into global economic chains and the development of import substitution in the national economy are grounded. All the peculiarities of export operations within the framework of the Free Trade Zone are analyzed.

№ 9 2018, стор. 67 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 545

Відомості про авторів

С. Я. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

S. Kovalchuk

Candidate in Economics, Associate Professor of theDepartment of Economics Vinnitsa National Agrarian University


М. В. Григораш

студентка, Вінницький національний аграрний університет

M. Grigorash

a student, Vinnitsa National Agrarian University

Як цитувати статтю

Ковальчук С. Я., Григораш М. В. Особливості експортних операцій в межах дії зони вільної торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 67–71.

Kovalchuk, S. and Grigorash, M. (2018), “Features of export operations within the framework of the free trade zone”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.