EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л. Д. Водянка, В. С. Підгірна, К. В. Сироїжко

Назад

УДК: 338.24:330.341.1

Л. Д. Водянка, В. С. Підгірна, К. В. Сироїжко

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті узагальнено й проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності на прикладі розвинених країн світу. Продемонстровано найефективніші методи державного регулювання інноваційної діяльності, які можна застосувати в Україні. Таке питання є особливо актуальним для України, яка знаходиться у кризовій ситуації, оскільки інноваційна діяльність є потужним інструментом для розвитку економіки та виходу країни з кризи. Проаналізовано рейтинг країн світу за фінансування НДДКР та за індексом глобального економічного розвитку. Визначено особливості реалізації інноваційної політики в різних країнах. З'ясовано, що не існує універсальних інструментів стимулювання, кожна країна використовує свої власні методи. Обгрунтовано доцільність використання окремих інструментів в умовах української економіки для стимулювання інноваційної діяльності підприємств та організацій.

L. Vodianka, V. Pidhirna, K. Syroizhko

FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY

Summary

The article generalizes and analyzes the foreign experience of state regulation of innovation activity on the example of developed countries of the world. The most effective methods of state regulation of innovation activity that can be applied in Ukraine are demonstrated. This issue is especially actual for Ukraine, which is in a crisis situation, because innovation activity is a powerful tool for economic development and the country's exit from the crisis. The world ranking for R&D financing and the index of global economic development is analyzed. The features of implementation of innovation policy in different countries are determined. We found that there are no universal incentive tools, each country uses its own methods. The expediency of using separate instruments in the conditions of the Ukrainian economy is grounded in order to stimulate the innovation activity of enterprises and organizations.

№ 9 2018, стор. 77 - 82

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 986

Відомості про авторів

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

L. Vodianka

Associate professor Ph.D,


В. С. Підгірна

к.е.н., асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Pidhirna

Associate professor Ph.D


К. В. Сироїжко

студентка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

K. Syroizhko

student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

Як цитувати статтю

Водянка Л. Д., Підгірна В. С., Сироїжко К. В. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 77–82.

Vodianka, L., Pidhirna, V. and Syroizhko, K. (2018), “Foreign experience of state regulation of innovation activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 77–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.