EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
О. М. Непомнящий

Назад

УДК: 339.138; 351.127

О. М. Непомнящий

ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ У СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглядаються теоретичні підходи до визначення поняття "інженер-консультант" у галузі будівництва з урахуванням специфіки національного будівельного ринку. Проаналізовано законодавчу базу України, що стосується надання інженерно-консультаційних послуг. Вивчено міжнародний досвід розвитку системи надання інжинірингових послуг у галузі будівництва, що підтверджує раціональність використання інженерів-консультантів для підвищення ефективності будівництва. Розроблено професіограму інженера-консультанта у галузі будівництва шляхом виділення основних компетентностей, навичок та кваліфікацій для даної професії. Окреслено переваги та можливості, також шляхи подолання перешкод щодо співпраці України із Міжнародною федерацією інженерів-консультантів для реалізації європейського вектору інтеграції будівельної галузі.

O. Nepomnyashchyy

CONSULTING ENGINEERS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC AND PROFESSIONAL ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary

Theoretical approaches to the definition of the concept "Consulting Engineers" in the field of construction are considered taking into account the specifics of the national building industry. The legislative base of Ukraine concerning the provision of engineering and consulting services has been analyzed. The international experience of development of the system of providing consulting engineers in the field of construction is studied, which confirms the efficiency of using consulting engineers to improve the efficiency of construction. The profession of consulting engineers in the field of construction is developed by allocating the basic competencies, skills and qualifications for the given profession. The advantages and opportunities, as well as ways of overcoming obstacles to Ukraine's cooperation with the International Federation of Consulting Engineers for the implementation of the European vector of integration of the construction industry, are outlined.

№ 9 2018, стор. 97 - 102

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 627

Відомості про авторів

О. М. Непомнящий

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна aкадемія управління персоналом, м. Київ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Непомнящий О. М. Інженер-консультант у системі господарської і професійної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 97–102.

Nepomnyashchyy, O. (2018), “Consulting engineers in the system of economic and professional activities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 97–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.