EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Т. О. Козачишина

Назад

УДК: 336.143:336.02

Т. О. Козачишина

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті визначено зміст і роль бюджетно-податкової політики у системі державного управління. Досліджено стадії формування та реалізації бюджетно-податкової політики. Розглянуто комплекс умов, що впливають на розробку бюджетно-податкової політики. Окреслено діапазони формування бюджетно-податкової політики — концептуальний (доктрина), перспективний (стратегія) й поточний (тактика). Узагальнено підходи до класифікації бюджетно-податкової політики за різними ознаками. Досліджено особливості здійснення дискреційної та недискреційної (автоматичної) бюджетно-податкової політики за різних макроекономічних умов. Згруповано й охарактеризовано методи та інструменти реалізації бюджетно-податкової політики. Визначено роль кадрового забезпечення у проведенні бюджетно-податкової політики. Проаналізовано правила, що лежать в основі оцінки ефективності бюджетно-податкової політики (обмеження бюджетних доходів, бюджетних видатків, бюджетного дефіциту та державного боргу). Обгрунтовано умови, що призводять до зміни або коригування бюджетно-податкової політики.

T. Kozachyshyna

METHOD OF FORMATION AND TOOLKIT FOR IMPLEMENTATION OF FISCAL POLICY

Summary

In the article the content and role of fiscal policy in the system of public administration are defined. The stages of formation and implementation of fiscal policy are investigated. The complex of conditions affecting the development of fiscal policy is considered. The ranges of fiscal policy formation are outlined — conceptual (doctrine), perspective (strategy) and current (tactics). The approaches to the classification of fiscal policy on various grounds are summarized. The peculiarities of implementation of discretionary and non-discretionary (automatic) fiscal policy in different macroeconomic conditions are investigated. The methods and instruments for implementation of fiscal policy are grouped and characterized. The role of personnel support in carrying out the fiscal policy is determined. The rules that underlie the assessment of the effectiveness of fiscal policy (restriction of budget revenues, budget expenditures, budget deficit and public debt) are analyzed. The conditions that lead to changes or adjustments of fiscal policy are substantiated.

№ 9 2018, стор. 131 - 136

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 548

Відомості про авторів

Т. О. Козачишина

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

T. Kozachyshyna

Ph.D. student of the Department of Economic Policy and Governance, National academy for public administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Козачишина Т. О. Методика формування та інструментарій реалізації бюджетно-податкової політики. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 131–136.

Kozachyshyna, T. (2018), “Method of formation and toolkit for implementation of fiscal policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 131–136.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.