EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІЧНИЙ ІНДИКАТОР ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
М. І. Диба, І. Ю. Стукан

Назад

УДК: 336.711.642

М. І. Диба, І. Ю. Стукан

ДИНАМІЧНИЙ ІНДИКАТОР ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено основні показники ліквідності банківської системи. Обгрунтовано перелік чинників, які впливають на формування ризику ліквідності та на їх основі створено та поетапно розраховано динамічний індикатор ліквідності. Проаналізовано динаміку розвитку банківської системи України на основі традиційних нормативів та запропоновано додаткові показники ліквідності, які доцільно використовувати для економічно нестабільних умов. Перспективи для подальших досліджень мають розрахунки прогнозних значень ризику ліквідності та обгрунтування перспектив впровадження відповідних заходів щодо його мінімізації з огляду на фази банківської кризи. Безпосередньо ліквідність розглянуто у якості важливого індикатору надійності банківського сектору та компоненти повернення довіри до фінансових посередників.

M. Dyba, I. Stukan

DYNAMIC LIQUIDITY INDICATOR OF THE BANKING SYSTEM UNDER CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Summary

The main indicators of liquidity within the banking system are investigated in the article. The factors, which influence the formation of liquidity risk, are studied within the particular list. The dynamic liquidity indicator is created and gradually calculated on the basis of above mentioned factors. The dynamics of the banking system of Ukraine is analyzed on the basis of traditional norms and additional liquidity indicators, which are proposed for use under economic unstable conditions. The forecasted value of liquidity risk and the introduction of appropriate measures to minimize such risks during the phases of the banking crisis have prospect of further improvement. Liquidity is considered as a significant indicator of the banking sector reliability and an important component of the trust returning to financial intermediaries.

№ 10 2018, стор. 15 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 744

Відомості про авторів

М. І. Диба

д. е. н., професор, директор інституту фінансово-банківської аналітики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

M. Dyba

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of Institute of financial and banking analytics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman


І. Ю. Стукан

аспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

I. Stukan

Postgraduate, Department of Banking Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Диба М. І., Стукан І. Ю. Динамічний індикатор ліквідності банківської системи в умовах економічної нестабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 15–21.

Dyba, M. and Stukan, I. (2018), “Dynamic liquidity indicator of the banking system under conditions of economic instability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 15–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.