EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
А. А. Олешко

Назад

УДК: 336.74

А. А. Олешко

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Метою статті є дослідження інноваційних тенденцій розвитку глобальної безготівкової економіки та визначення перспектив прискорення її формування в Україні. Процеси інноватизації безготівкової економіки трансформують платіжні системи, механізми безготівкових електронних платежів, криптовалютний ринок. Результати дослідження полягають у виявленні переваг і загроз безготівкової економіки та формуванні напрямів розширення діджиталізації економіки в Україні. Перехід до безготівкових розрахунків дозволить забезпечити розвиток фінансового ринку та знизити рівень тіньової економіки. До основних загроз безготівкової економіки віднесено потенційні можливості абсолютизації влади глобальних фінансових інституцій над економічними відносинами та зростання кібератак. В Україні необхідним є розширення безготівкових розрахунків в економіці, сфері сплати за товари і послуги, е-commerce, споживчому кредитуванні, соціальних виплатах, що дозволить прискорити економічне зростання та інтеграційні процеси.

А. Oleshko

INNOVATIVE TRENDS OF CASHLESS ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

The purpose of the paper is to study the innovative trends in the development of the cashless global economy and the prospects for the formation of the cashless economy of Ukraine. The processes of innovation of the cashless economy transform payment systems, mechanisms of cashless electronic payments, crypto-currency market. Results of the survey showed the identification of the advantages and threats of cashless economy and in formation of the digitalization of economy activities in Ukraine. The transition to cashless payments will ensure the development of financial markets and reduce the shadow economy. The main threats to the cashless economy include the potential of the absolute power of global financial institutions over economic relations of business entities and the growth of cyberattacks. Increase in cashless payments in the economy, in the payment for goods and services, e-commerce, consumer crediting and social payments will lead to economic growth increase and integration processes in Ukraine.

№ 10 2018, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 872

Відомості про авторів

А. А. Олешко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Associated Professor, Professor of the Department of Financial Markets, University of State Fiscal Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Олешко А. А. Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 22–25.

Oleshko, А. (2018), “Innovative trends of cashless economy development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.