EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
М. О. Дергалюк

Назад

УДК: 338.43:330.3

М. О. Дергалюк

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті проведено дослідження існуючих методичних підходів щодо оцінювання організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів. Під організаційно-економічним механізмом розвитку агропромислового комплексу розуміється сукупність взаємозв'язаних та взаємодіючих між собою елементів агропромислового комплексу організаційного та економічного характеру як системи, яка дає можливість активізувати не тільки розвиток агропромислового комплексу та його суб'єктів, а й зумовлює виробничі та соціально-економічні зрушення у регіонах.
Встановлено, що не існує єдиного погляду відносно критеріїв, методів та визначення системи показників оцінювання. Оцінювання ефективності функціонування організаційно-економічного механізму здійснюють за допомогою оцінювання ефективності його складових, визначення результативності інвестиційних програм розвитку агропромислового комплексу в регіонах, оцінки рівня стимулювання розвитку агропромислового комплексу тощо. При цьому використовують різні економіко-математичні методи, а саме: кореляційний, регресивний, факторний аналіз, багатовимірне шкалування, імітаційне моделювання тощо. Проведене дослідження існуючих методичних підходів сприятиме удосконаленню методичного підходу щодо оцінювання організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу регіонів.

M. Dergalyuk

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR EVALUATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COMPLEX

Summary

The paper studied the existing methodological approaches for assessing organizational and economic mechanism of regions' agro-industrial complex. Organizational and economic mechanism of the agro-industrial complex development — a set of interconnected and interacting elements of the agro-industrial complex, which have an organizational and economic character as a system that enables to activate not only the development of the agro-industrial complex and its subjects, but also determines the production and socio-economic changes in the regions.
It has been established, that there is no single point of view regarding criteria, methods and definition of the evaluation indicators system. The evaluation of the organizational and economic mechanism effectiveness is carried out by means of evaluating the effectiveness of its components, determining the effectiveness of investment programs for the development of the agro-industrial complex in the regions, assessing the level of stimulation of the agro-industrial complex development, etc. In this case, various economic and mathematical methods are used, namely correlation, regression, factor analysis, multidimensional scaling, simulation modeling, and the others. The conducted research of existing methodological approaches will contribute to the improvement of the methodological approach for assessing the organizational and economic mechanism of development of the agro-industrial complex in the regions.

№ 10 2018, стор. 35 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

М. О. Дергалюк

к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

M. Dergalyuk

PhD (Economics), assistant, department of economics and business, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Дергалюк М. О. Методичні підходи щодо оцінювання організаційно-економічного механізму розвитку агропромислового комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 35–38.

Dergalyuk, M. (2018), “Methodological approaches for evaluation of organizational and economic mechanism for development of agricultural complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 35–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.