EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
В. П. Ткаченко

Назад

УДК: 330.332.3:37

В. П. Ткаченко

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Анотація

Інноваційна діяльність закладу освіти — характерна ознака сучасної освіти та освіти майбутнього. Ця необхідність замовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти щодо забезпечення дитини освітнім рівнем відповідно до її індивідуальних потреб та здібностей. Постійні нововведення в освітньому процесі є тією нагальною потребою, без задоволення якої ці зміни втратять взаємозв'язок з життям. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними законами глобалізації.

V. Tkachenko

INNOVATIVE ACTIVITY IN EDUCATION BODIES

Summary

Innovative activity of educational establishment is a characteristic feature of modern education and education of the future. This necessity is ordered by time, constitutional requirements, and trends of education development to ensure the child's educational level in accordance with its individual needs and abilities. Constant innovations in the educational process are an urgent need, without which these changes will lose their relationship with life. Only innovative, by its very nature, education can educate a person who lives according to modern laws of globalization.

№ 10 2018, стор. 44 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

В. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, КЗВО "Дніпропетровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"

V. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Educational Management CRII "Dnipropetrovsk Academy of Continuing Education" of Dnipropetrovsk Oblast Council"

Як цитувати статтю

Ткаченко В. П. Інноваційна діяльність у закладах освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 44–46.

Tkachenko, V. (2018), “Innovative activity in education bodies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 44–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.