EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНІЙ РЕНОВАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
А. І. Лівінський

Назад

УДК: 354.32

А. І. Лівінський

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СУЧАСНІЙ РЕНОВАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Розвиток агробізнесу в Україні перебуває в процесі постійної трансформації, його функції, характеристики та форми постійно змінюються. Не викликає сумніву, що на теперішньому етапі розвиток агробізнесу потребує докорінних соціально-економічних і техніко-організаційних перетворень з розширенням контрактних та інтеграційних зв'язків, ефективним державним регулюванням для повнішого врахування факторів виробництва й збуту. Прoaнaлізовано та дoсліджено державне управління у сучасній реновації аграрного виробництва. Виявлено та обгрунтовано особливості аграрного бізнесу Укрaїни.

A. Livinskiy

STATE ADMINISTRATION IN THE MODERN RENOVATION OF AGRARIAN PRODUCTION

Summary

The development of agribusiness in Ukraine is in the process of constant transformation, its functions, characteristics and forms are constantly changing. There is no doubt that at this stage the development of agribusiness requires radical socio-economic and techno-organizational transformations with the expansion of contractual and integration ties, effective state regulation in order to more fully take into account the factors of production and marketing. The state administration in the modern renovation of agrarian production has been privatized and investigated. The features of the agrarian business of Ukraine have been identified and grounded.

№ 10 2018, стор. 51 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 686

Відомості про авторів

А. І. Лівінський

к. с. х. н., доцент, Одеський державний аграрний університет

A. Livinskiy

Ph.D., docent, Odessa State Agrarian University

Як цитувати статтю

Лівінський А. І. Державне управління у сучасній реновації аграрного виробництва. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 51–55.

Livinskiy, A. (2018), “State administration in the modern renovation of agrarian production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 51–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.