EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
А. В. Лейбович

Назад

УДК: 330.4

А. В. Лейбович

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті проаналізовано особливості заснування, діяльності та фінансування сучасної приватної школи у економічно розвинених країнах світу; місце приватної освіти у системах освіти низки країн; практику соціального партнерства школи і держави. Проведено аналіз процесу відновлення приватної школи в Україні. Визначено роль розвитку приватної школи в Україні згідно з метою формування ресурсного потенціалу держави. Доведено, що приватні школи повинні мати вектор розвитку згідно з концепцією сталого розвитку, оскільки це сучасний підхід до організації навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв'язання місцевих проблем.

A. Leibovych

THE CREATION AND EVALUATION OF THE ZAPORIZHZHYA RESOURCE POTENCIAL

Summary

The article analyzes the peculiarities of the foundation, activity and financing of a modern private school in economically developed countries of the world; the place of private education in education systems in a number of countries; practice of social partnership of school and state. The analysis of the process of restoration of private school in Ukraine was conducted. The role of the development of a private school in Ukraine according to the purpose of forming the country's resource potential has been determined. It is proved that private schools should have a vector of development in accordance with the concept of sustainable development, as it is a modern approach to the organization of the educational process, which involves informing members of society about the basic problems of sustainable development, the formation of a worldview, based on the principles of sustainability, reorientation of the transfer of knowledge for the establishment dialogue, focus on violations and practical solutions to local problems.

№ 10 2018, стор. 60 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 719

Відомості про авторів

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

A. Leibovych

postgraduate, Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Лейбович А. В. Формування та оцінка ресурсного потенціалу запорізького регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 60–67.

Leibovych, A. (2018), “The creation and evaluation of the zaporizhzhya resource potencial”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 60–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.