EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ УПОРЯДКУВАЛЬНОГО АСПЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. Чебакова

Назад

УДК: 005.73: 304.2: 330.1

Т. О. Чебакова

НОВАЦІЇ В ОЦІНЮВАННІ УПОРЯДКУВАЛЬНОГО АСПЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто економічну сутність організаційної культури на підприємстві, яка має чотири ключових аспектів-проявів: організаційна культура як культура організації, як культура упорядкування, як культура дій з упорядкування та як характеристика рівня упорядкованості відносин ієрархії. Наведено основні показники рівня організаційної культури підприємства за їх складовими (професійною, інтелектуальною, інформаційною, соціальною, нормативно-правовою, техніко-технологічною, комунікативною). Детально проаналізовано методичний підхід розрахунку організаційної культури на основі застосування бінарної логіки, запропоновано формули для розрахунку рівня організаційної культури на підприємстві.

T. Chebakova

INNOVATION IN THE ASSESSMENT OF THE ORDERING ASPECT IN ORGANIZATIONAL ENTERPRISE CULTURE

Summary

The article deals with the economic essence of organizational culture at the enterprise, which has four key aspects-manifestations: organizational culture as the culture of the organization, as the culture of the arrangement, as the culture of organizing, and as a characteristics of the level of the ordering relationship hierarchy. Are given the basic indicators of the level of organizational culture of the enterprise according to their components (professional, intellectual, informational, social, normative-legal, technical and technological, communicative). Analyzed methodological approach for calculating the organizational culture based on the application of binary logic, proposed the formulae for the calculation of the level of the organizational culture at the company.

№ 10 2018, стор. 68 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 678

Відомості про авторів

Т. О. Чебакова

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Chebakova

Assistant at the Department of Enterprise Economics, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Чебакова Т. О. Новації в оцінюванні упорядкувального аспекту організаційної культури підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 68–72.

Chebakova, T. (2018), “Innovation in the assessment of the ordering aspect in organizational enterprise culture”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.