EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРУПЦІЯ ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Т. І. Биркович

Назад

УДК: 343.35:351.77

Т. І. Биркович

КОРУПЦІЯ ЯК ПЕРЕШКОДА НА ШЛЯХУ ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

Досліджено загальний стан державного регулювання системи охорони здоров'я України. Доведено, що корупція в системі охорони здоров'я має місце там, де діяльність держави перетинається з приватною і квазіприватною власністю. Проаналізовано як індивідуальну корупцію, коли державний чиновник виступає в ролі квазіприватної особи, використовуючи свій вплив і офіційні можливості для отримання неофіційних доходів, так і корупцію цілих організацій (установ). Зауважено, що великі хабарі даються переважно компаніями, охочими отримати вигідні підряди, поставки лікарських препаратів та обладнання, за лікарняне харчування, комплектацію кадрів тощо. Запропоновано запровадити рівень підзвітності, прозорості та гласності, коли рішення чиновників стає надбанням гласності, а також ввести юридичну відповідальність на керівника медичного закладу (установи) за всі дії в даному закладі (установі).

T. Byrkovych

CORRUPTION AS A PROBLEM FOR THE EFFECTIVE REGULATION OF THE HEALTHCARE SYSTEM

Summary

The general state of the health care system regulation in Ukraine is investigated. It is proved that corruption in the healthcare system occurs where the activity of the state intersects with private and quasi-private property coexists. It is analyzed as the individual corruption, when a public official acts as a quasi-private person, using his influence and official opportunities for obtaining informal incomes as well as the entire organizations' corruption. It is noted that large bribes are mainly given to the companies willing to obtain favorable contracts, supplies of medicines and equipment, hospital catering, employees, etc. It is suggested to introduce a level of accountability, transparency and the public decision of the officials, as well as to introduce legal responsibility for the head of the medical institution (institution) for all actions in this establishment.

№ 10 2018, стор. 79 - 82

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

Т. І. Биркович

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

T. Byrkovych

PhD. in Public Administration, Associated Professor, the Head of the Department of Public Administration and Law at Kiev National University of Culture and Art, Kyiv

Як цитувати статтю

Биркович Т. І. Корупція як перешкода на шляху ефективного регулювання системи охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 79–82.

Byrkovych, T. (2018), “Corruption as a problem for the effective regulation of the healthcare system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 79–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.