EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
Б. В. Гречаник

Назад

УДК: 658:330.341.1

Б. В. Гречаник

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Анотація

У роботі проаналізовано особливості та проблематика процесів формування інноваційного потенціалу (інноваційного клімату) вітчизняних ВНЗ, з метою визначення необхідних і достатніх умов для його підвищення (покращення). Запропоновано власний підхід щодо класифікації етапів процесу інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах за категоріями зв’язків між основними його учасниками. Проведена якісна оцінка визначальних факторів впливу екзогенного середовища на активність науково-дослідної (інноваційної) діяльності ВНЗ.

The particularities and problematic processes of innovating potential forming (innovating climate) of national higher educational establishments have been analyzed in the given article, to determine nec-essary and sufficient conditions of improving this potential. Author’s own approach has been intro-duced as to classification of steps in process of innovating activity at higher educational establish-ments based on categories of relations between its main participants. Qualitative assessment of deter-mining factors influence of exogenous environment on the scientific and experimental (innovating) activity of higher education establishment’s activity has been done.

№ 11 2010, стор. 24 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 729

Відомості про авторів

Б. В. Гречаник

доцент, к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.