EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
В. В. Федорчак

Назад

УДК: 350.78; 352

В. В. Федорчак

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Анотація

У статті здійснено структурно-функціональний синтез державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Побудовано послідовність етапів структурно-функціонального синтезу моделі системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій, яка містить такі стадії: формулювання теоретичних основ створення системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; обгрунтування можливостей системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; розробка моделі системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; програмування дій системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій; прийняття рішень на основі моделювання державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Визначено можливості послідовності етапів структурно-функціонального синтезу моделі системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Підкреслено, що вона дозволяє простежити внутрішні зв'язки пропонованої теорії синтезу моделі системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій і способів її функціонування.

V. Fedorchak

THE STRUCTURALLY FUNCTIONAL SYNTHESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF EMERGENCIES' RISKS

Summary

The structurally functional synthesis of public administration of emergencies' risks is carried out in the article. The sequence of stages of structurally functional synthesis of model of system of public administration of emergencies' risks is constructed. The given sequence of stages contains the following stages: the formulation of theoretical bases of creation of system of public administration of emergencies' risks; the justification of opportunities of system of public administration of emergencies' risks; the development of model of system of public administration of emergencies' risks; the programming of actions of system of public administration of emergencies' risks; the decision-making on the basis of modeling of public administration of emergencies' risks. The possibilities of the sequence of stages of structurally functional synthesis of model of system of public administration of emergencies' risks are defined. It is emphasized that it allows tracking internal communications of the theory of synthesis of model of system of public administration of emergencies' risks and ways of its functioning.

№ 10 2018, стор. 93 - 95

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 784

Відомості про авторів

В. В. Федорчак

к. держ. упр., докторант Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

V. Fedorchak

PhD in public administration, doctoral candidate of the Educational-scientific-production Centre, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Федорчак В. В. Структурно-функціональний синтез державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 93–95.

Fedorchak, V. (2018), “The structurally functional synthesis of public administration of emergencies' risks”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 93–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.