EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. М. Світовий, А. В. Мовчанюк

Назад

УДК: 352.075

О. М. Світовий, А. В. Мовчанюк

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті охарактеризовано законодавче та фінансове забезпечення проведення децентралізації місцевої влади в Україні. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є однією із найважливіших стратегічних реформ у створенні нової системи адміністративно-територіального устрою. У середньостроковій перспективі реформа децентралізації визначена серед ключових пріоритетів у формуванні системи ефективного врядування в державі. Одним із найважливіших чинників успішного проведення реформи є достатнє наповнення бюджетів об'єднаних територіальних громад.

O. Svitovyi, A. Movchaniuk

LEGISLATIVE AND FINANCIAL PROVIDING OF PROCESS OFCREATION OF THE INCORPORATED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

In the article the legislative and financial providing of realization of decentralization of local-authority is described in Ukraine. Conception of reformation of local self-government and territorial organization of power is one of major strategic reforms in creation of the new system of administrative-territorial device. In a medium-term prospect reform of decentralization is certain among key priorities in forming of the system of effective governance in the state. One of major factors of successful realization of reform there is the sufficient filling of budgets of the incorporated territorial communities.

№ 10 2018, стор. 96 - 100

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

О. М. Світовий

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

O. Svitovyi

Ph.D., Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman


А. В. Мовчанюк

к. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

A. Movchaniuk

Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Світовий О. М., Мовчанюк А. В. Законодавче та фінансове забезпечення процесу створення об'єднаних територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 96–100.

Svitovyi, O. and Movchaniuk, A. (2018), “Legislative and financial providing of process ofcreation of the incorporated territorial communities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 96–100.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.