EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В РОЗВИКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Л. М. Щуревич

Назад

УДК: 330.341.1:338.432(477)

Л. М. Щуревич

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ В РОЗВИКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено інноваційні перспективи розвитку аграрного сектору економіки України та проаналізовано його сучасний стан. Встановлено, що через низку соціально-економічних та геополітичних факторів виникли проблеми розвитку галузі, основними з яких є зменшення обсягу валової продукції сільського господарства, необхідність диверсифікації ринків збуту сільськогосподарської продукції, звуження фінансової бази розвитку сільськогосподарських підприємств, скорочення кількості малих фермерських господарств. У результаті дослідження визначено чітку роль аграрної політики в частині забезпечення прозорості та сприятливості регуляторної політики (скорочення кількості дозвільних процедур, формування ринку корпоративних прав, заборона непередбачених законами адміністративних втручань у ведення господарської діяльності, розвиток механізмів її саморегулювання, спрощення процедур державного контролю, законодавче врегулювання діяльності сімейних ферм та інше).

L. Shchurevych

INNOVATIVE PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Summary

The article addresses the innovative perspectives of the agricultural sector of Ukraine's economy development and analyzes its current state. It has been established that due to a number of socioeconomic and geopolitical factors, there were problems of the development of the industry, the main ones being the reduction of gross agricultural output, the need for diversification of agricultural products markets, reduction of the financial base of agricultural enterprises development, reduction of the number of small farms. As a result of the study, the clear role of the agricultural policy in terms of ensuring transparency and favorable regulatory policy (reduction of the number of permits, formation of the corporate rights market, the prohibition of unforeseen laws, administrative interference in the conduct of economic activity, the development of mechanisms for its self-regulation, simplification of state control procedures, legislative regulation of activities family farms, etc.).

№ 10 2018, стор. 101 - 105

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 870

Відомості про авторів

Л. М. Щуревич

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Shchurevych

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Щуревич Л. М. Інноваційні перспективи в розвику аграрного сектору в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 101–105.

Shchurevych, L. (2018), “Innovative perspectives in development of the agricultural sector in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 101–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.