EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРИ РЕФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Г. П. Кухарева

Назад

УДК: 353

Г. П. Кухарева

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРИ РЕФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено міжнародну теорію щодо концепцій публічного управління, надано основні положення та характеристики таких концепцій, як Класична (бюрократична) концепція публічного управління (Old Public Management), Новий публічний менеджмент (New Public Management), Належне урядування (Good Governance), Пост-новий публічний менеджмент (Post New Public Management), Урядування публічної цінності (Public Value Governance), Нове публічне обслуговування (New Public Service), Нова Веберівська держава (Neo-Weberian State), Мережеве управління (Networks), Урядування цифрової ери (Digital Era Governance). Проаналізовано практику реформування публічного управління в європейських (Німеччина та Франція) та англоамериканських (Сполучені Штати Америки та Великобританія) країнах. Висвітлені проблемні питання реформування публічного управління України, фактори, що стримують втілення міжнародного досвіду в процесі реформування публічного управління України, запропоновані заходи щодо їх усунення.

G. Kukhareva

WORLD THEORY AND PRACTICE IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS

Summary

The international theory in the field of public administration concepts including its main aspects and characteristics is investigated. The investigation of such concepts as Old Public Management, New Public Management, Good Governance, Post New Public Management, Public Value Governance, New Public Service, Neo-Weberian State, Networks, Digital Era Governance was made. The analysis of practice of public administration reforms in European (Germany and France) and Anglo-American (the United States of America and Great Britain) countries has been made. Problem issues of Ukrainian public administration reforms, as well as factors that constrain the international experience implementation in the process of Ukrainian public administration reforming are discovered, the measures to eliminate them are proposed

№ 10 2018, стор. 106 - 111

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 1131

Відомості про авторів

Г. П. Кухарева

аспірант кафедри політології та філософії, ХарРІ НАДУ, м. Харків

G. Kukhareva

post-graduate student of Political Sciences and Philosophy Chair, KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кухарева Г. П. Впровадження світової теорії та практики при реформуванні публічного управління України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 106–111.

Kukhareva, G. (2018), “World theory and practice implementation in ukrainian public administration reforms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 106–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.