EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ
С. В. Сухенко

Назад

УДК: 351.853-027.21/.22

С. В. Сухенко

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз теоретичних підходів до поняття державного управління. Зокрема його розглянуто як вплив, відносини та діяльність. Обгрунтовано застосування поняття державного управління у сфері охорони культурної спадщини як діяльності. Діяльність держави у сфері охорони культурної спадщини розкрито через реалізацію функцій організації, регулювання, контролю і нагляду, планування, міжнародного співробітництва, обліку, фінансування. Відмічено, що організаційна функція реалізується у забезпеченні координації діяльності органів виконавчої влади; функція обліку — у виявленні, класифікації, та державній реєстрації об'єктів культурної спадщини; функція контролю — в оцінці додержання вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини, контролі за паспортизацією нерухомих об'єктів культурної спадщини, виконанні регуляторних та дозвільно-реєстраційних функцій у цій сфері; функція міжнародного співробітництва реалізується у поданні до відповідних міжнародних інстанцій пропозицій про занесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини.

S. Sukhenko

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION IN UKRAINE: THEORETICAL UNDERSTANDING

Summary

The article analyzes theoretical approaches to the concept of public administration. In particular, it is considered as influence, relationships and activities. The concept of state management in the sphere of cultural heritage protection as activity is substantiated. The state's activity in the sphere of cultural heritage protection is disclosed through the functions' realization of organization, regulation, control and supervision, planning, international cooperation, accounting, financing. It is noted that the organizational function is realized in ensuring coordination of activities of the executive agencies; the accounting function — in the identification, classification and registration of cultural heritage objects; control function — in assessing the compliance with the requirements of legislation on the cultural heritage protection, cultural heritage objects certification control, execution of regulatory and permitting registration functions in this sphere; the function of international cooperation is realized in the submission to the relevant international authorities proposals for the inclusion of objects to the World Heritage List.

№ 10 2018, стор. 112 - 116

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

С. В. Сухенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. Sukhenko

Postgraduate student, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Сухенко С. В. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини в Україні: теоретичне осмислення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 112–116.

Sukhenko, S. (2018), “Public administration in the sphere of cultural heritage protection in Ukraine: theoretical understanding”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 112–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.