EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ПІД ЧАС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
І. М. Власенко

Назад

УДК: 351.82

І. М. Власенко

СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРУД ПІД ЧАС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

У статті з'ясовано, що розвинені країни світу вже давно почали процес децентралізації державного управління і активно запроваджують практику саморегулювання будівельної діяльності. Країни Європейського Союзу, свідомо, передають частину своїх повноважень органам місцевого самоврядування або галузевим об'єднанням. Обгрунтовано, що в таких країнах, як Німеччина, Великобританія, та США саме галузеві об'єднання беруть на себе функції допуску на ринок суб'єктів, пов'язаних зі створенням об'єктів будівництва, проведенням визначення наявності необхідних для самостійної роботи рівнів знань і кваліфікації архітекторів та інженерів. Визначено базові міжнародні методи державного регулювання у сфері будівництва, у контексті пристосування вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу. З огляду на зазначене, для України, на сьогодні, необхідно продовжити процеси децентралізації будівельної діяльності, в частині зменшення бюрократичних процедур, але одночасно посилити контроль за якістю будівельної продукції, з урахуванням положень директив Європейського Союзу.

I. Vlasenko

WORLD EXPERIENCE OF IMPROVING PUBLIC RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF FACILITIES DURING DECENTRALIZATION OF POWER

Summary

The article clarifies that developed countries of the world have long started the process of decentralization of public administration and actively implement the practice of self-regulation of construction activities. The countries of the European Union, knowingly, transfer part of their powers to local self-government bodies or sectoral associations. It is substantiated that in such countries as Germany, Great Britain and the USA, it is precisely the branch associations that assume the functions of admission to the market of entities associated with the construction of construction objects, determining the availability of the necessary levels of knowledge and skills of architects and engineers necessary for independent work. The basic international methods of state regulation in the field of construction, in the context of adapting domestic legislation to the legislation of the European Union are determined. In view of the above, for Ukraine today it is necessary to continue the processes of decentralization of construction activity, in terms of reducing bureaucratic procedures, but at the same time, to increase control over the quality of construction products, taking into account the provisions of the directives of the European Union.

№ 10 2018, стор. 117 - 12

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 763

Відомості про авторів

І. М. Власенко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

I. Vlasenko

postgraduate of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Власенко І. М. Світовий досвід удосконалення державного управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд під час децентралізації влади. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 117–12.

Vlasenko, I. (2018), “World experience of improving public risk management in the construction and operation of facilities during decentralization of power”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 117–12.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.