EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Р. С. Кропивницький

Назад

УДК: 351.854

Р. С. Кропивницький

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено дослід регулювання наукової діяльності європейських країн (Німеччині, Великобританії, Франції, Швеції та Фінляндії), Сполучені Штати Америки, Японії та Китаю. Вивчено особливості діяльності органів державного регулювання в цих країнах та методи регулювання, які вони використовують. Встановлено структуру наукових установ, методи та джерела їх фінансування, а також напрями використання отриманих коштів. З'ясовано спільні та відмінні риси провадження наукової діяльності більшості розвинутих країн Євросоюзу. Виявлено позитивні та негативні ризи провадження наукової діяльності в Україні. Встановлено роль Технологічні парки, міст-технополісів та навчальних закладів у розвитку світового науково-технічного прогресу.

R. Kropivnitsky

STATE REGULATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY: FOREIGN EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE

Summary

The article deals with research on the regulation of the scientific activities of European countries (Germany, Great Britain, France, Sweden and Finland), the United States of America, Japan and China. The peculiarities of the activity of state regulation bodies in these countries and the methods of regulation that they use are studied. The structure of scientific institutions, methods and sources of their financing, as well as directions of use of the received funds are established. The common and distinctive features of scientific activity of the majority of developed countries of the European Union are found out. Positive and negative risks of conducting scientific activity in Ukraine are revealed. The role of Technological parks, city-technopolises and educational institutions in the development of world scientific and technological progress has been established.

№ 10 2018, стор. 135 - 140

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

R. Kropivnitsky

Institute of public administration in the field of civil protection

Як цитувати статтю

Кропивницький Р. С. Державне регулювання та розвиток наукової діяльності: зарубіжний досвід та можливості для України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 10. С. 135–140.

Kropivnitsky, R. (2018), “State regulation and development of scientific activity: foreign experience and opportunities for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 135–140.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.