EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Г. О. Швиданенко, М. А. Теплюк, С. О. Бесараб

Назад

УДК: 339.330

Г. О. Швиданенко, М. А. Теплюк, С. О. Бесараб

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Анотація

У статті досліджується роль інформації у формуванні нового соціально-економічного утворення та моделі економічного розвитку. Оскільки концепція нової економіки, заснована на поєднанні, що систематизує ресурси промислової економіки з можливостями "економіки знань". Автори досліджували альтернативні моделі економіки знань, які відповідають сутнісному наповненню концепції "нової економіки" та доповнюють один одного — "інноваційна економіка", "економіка навчання", "креативна економіка", "мережева економіка". Виявлено сутність та основні характеристики моделі знаннєвої економіки. Досліджено особливості відкритої економіки знань та основні поняття теорії відкритої економіки знань.

G. Shvidanenko, M. Tepliuk, S. Bessarab

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BUSINESS IN BECOMING A KNOWLEDGE ECONOMY

Summary

The article investigates the role of information in the formation of a new socio-economic formation and models of economic development, the concept of a new economy based on a combination is systematized resources of the industrial economy with the capabilities of the "knowledge economy". The authors investigated alternative models of knowledge economy that correspond to the understanding of the concept of "new economy" and complement each other — "innovative economy", "the economy of learning", "Creative economy", "network economy". Essence and the basic ones are revealed Characteristics of a model of economy based on knowledge, model of economics of education, models creative economy and network economy model. Investigated features of open knowledge economy and basic concepts of the theory of open knowledge economy.

№ 11 2018, стор. 43 - 48

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

Г. О. Швиданенко

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

G. Shvidanenko

Professor PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0002-6730-1372, Ukraine


М. А. Теплюк

к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

M. Tepliuk

Assistant PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", orcid.org/0000-0001-6823-336X, Ukraine


С. О. Бесараб

асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

S. Bessarab

Assistant, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Ukraine

Як цитувати статтю

Швиданенко Г. О., Теплюк М. А., Бесараб С. О. Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення економіки знань. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 43–48.

Shvidanenko, G., Tepliuk, M. and Bessarab, S. (2018), “Development of innovative business in becoming a knowledge economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 43–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.