EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Бассова

Назад

УДК: 338.45

О. О. Бассова

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Здійснено аналіз чинників, що впливають на формування оборотного капіталу торгівельних підприємств та проведено комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу і джерел його фінансування на торгівельних підприємствах. Обгрунтовано прикладні рекомендації щодо механізму формування, функціонування та розвитку систем управління оборотним капіталом торгівельних підприємств. Узагальнено засади ефективного використання оборотного капіталу на торгівельних підприємствах України та розроблено методичні підходи щодо формування системи управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки, реалізація яких буде сприяти забезпеченню конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.

O. Bassova

MANAGEMENT OF CAPITAL OF TRADING ENTERPRISES

Summary

The analysis of factors influencing the formation of working capital of trading enterprises is carried out and a complex analysis of the efficiency of working capital and sources of its financing at trade enterprises has been carried out. The applied recommendations concerning the mechanism of forming, functioning and development of working capital management systems of trade enterprises are substantiated. The principles of efficient use of working capital at Ukrainian trade enterprises are generalized, and methodological approaches to the formation of a management system of working capital in the conditions of a market economy are developed, implementation of which will promote the competitiveness of economic entities.

№ 11 2018, стор. 49 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 753

Відомості про авторів

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету "Україна", м. Миколаїв

O. Bassova

Ph.D., assistant professor of finance and accounting, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University " Ukraine ", Муkolaev

Як цитувати статтю

Бассова О. О. Управління оборотним капіталом торгівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 49–54.

Bassova, O. (2018), “Management of capital of trading enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 49–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.