EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ ТА ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ
А. І. Мелещенко, М. М. Ситніков

Назад

УДК: 339.727.22

А. І. Мелещенко, М. М. Ситніков

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ ТА ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Анотація

У статті розглядаються основні тенденції міжнародного руху капіталу в українську економіку у вигляді прямих іноземних інвестицій від початку незалежності до кризового (2007—2009 рр.) та посткризового періодів. Яким чином велика міжнародна фінансова криза у США вплинула на українську економіку в минулому, які економічні та валютні ризики у міжнародних транзакціях постають перед Україною на сучасному етапі, як потенційна економічна криза у США у 2018 році може вплинути на інвестиційну привабливість України, на темпи зростання її економіки та ВВП у майбутньому, що треба зробити для запобігання кризової ситуації в Україні та залучення іноземних інвестицій.
Здійснений аналіз впливу зазначених процесів на українську економіку може дозволити спрогнозувати подальший рівень потоків міжнародних фінансових інвестицій в економіку України у майбутньому, підвищити її інвестиційну привабливість, поліпшити її інвестиційний клімат та запобігти економічним і валютним ризикам у міжнародних транзакціях.

A. Meleshenko, M. Sitnikov

INTERNATIONAL CAPITAL FLOW AND ECONOMIC RISKS OF UKRAINE IN THE COTEXT OF FINANCIAL CRISES

Summary

In the article considered main trends capital flows in Ukrainian economy as direct foreign investments from beginning of independence by to crisis period (2007—2009) and post-crisis period. How did a big financial crisis in USA impact the Ukrainian economy in the past, what kind of economic and currency risks in international transactions stand before Ukraine at the present stage, how did a potential economic crisis in USA in 2018 may effect on the investment attractiveness of Ukraine, on the growth rate of its economy and GDP in the future, what must be done to prevent a crisis situation in Ukraine and to attract of direct foreign investments.
Realized impact analysis in the above processes on the Ukrainian economy can allow to predict the futher level of flows of international financial investments in the economy of Ukraine in the future, improve its economic attractiveness, get better its economic climate and prevent economic and currency risks in the international transactions.

№ 11 2018, стор. 55 - 59

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 1331

Відомості про авторів

А. І. Мелещенко

к. ф. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

A. Meleshenko

Candidate of Philological Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University


М. М. Ситніков

к. техн. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

M. Sitnikov

Candidate of Technical Sciences, Associated Professor of International Economical Relations, Zaporozhye National Technical University

Як цитувати статтю

Мелещенко А. І., Ситніков М. М. Міжнародний рух капіталу та економічні ризики України в умовах фінансових криз. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 55–59.

Meleshenko, A. and Sitnikov, M. (2018), “International capital flow and economic risks of Ukraine in the cotext of financial crises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 55–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.