EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
О. С. Корепанов

Назад

УДК: 311.21:[316.32:004.73]

О. С. Корепанов

СТАТИСТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Статтю присвячено розробленню програмно-методологічних й організаційних засад типології складних соціально-економічних явищ та статистичного вивчення процесів формування сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні. Розглядаються основні класифікації в економічній статистиці, гармонізація їх із міжнародними стандартами.
У статті проаналізовано зміни із плином часу визначень та класифікацій статистичної інформації про види економічної діяльності сектору ІКТ, вироблені WPIIS та гармонізовані з європейськими та національними класифікаціями. Розглянуто основні концептуальні принципи, з урахуванням яких складався перелік видів економічної діяльності, які стосуються ІКТ. За результатами узагальнення досліджуваних статистичних класифікаторів визначені види діяльності, що визначають сектор ІКТ відповідно до ISIC Rev.3.1, NACE Rev.1 і КВЕД-2005, зокрема, у розрізі виробництва послуг ІКТ. Визначені види діяльності, що визначають сектор ІКТ відповідно до ISIC Rev.4, NACE Rev.2 та КВЕД-2010.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновки щодо провідної ролі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у стандартизації та статистичному вивченні процесів формування сектору ІКТ.

O. Korepanov

STATISTICAL DEFINITION OF ECONOMIC ACTIVITIES TYPES OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES SECTOR

Summary

The article is devoted to the development of software-methodological and organizational principles of the typology of complex socio-economic phenomena and statistical study of the processes of formation of the information and communication technologies (ICT) sector in Ukraine. The main classifications in economic statistics, harmonization with international standards are considered.
The article analyzes the changes along with the time of definitions and classifications of statistical information on types of economic activity of the ICT sector, developed by WPIIS and harmonized with European and national classifications. The main conceptual principles are considered, taking into account the list of types of economic activities related to ICT. According to the results of the generalization of the analyzed statistical classifiers, the types of activities that define the ICT sector in accordance with ISIC Rev.3.1, NACE Rev.1 and CTEA-2005 (KVED-2005) are determined, in particular, in the context of the production of ICT services. Defined activities defining the ICT sector in accordance with ISIC Rev.4, NACE Rev.2 and CTEA-2010 (KVED-2010).
According to the results of the study, conclusions were drawn about the role of the OECD in standardizing and statistical study of the processes of formation of the ICT sector.

№ 11 2018, стор. 60 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 857

Відомості про авторів

О. С. Корепанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

O. Korepanov

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Statistics, Accounting and Auditing Department, V.N. Karazіn Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Корепанов О. С. Статистичне визначення видів економічної діяльності сектору інформаційно-комунікаційних технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 60–65.

Korepanov, O. (2018), “Statistical definition of economic activities types of the information and communication technologies sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 60–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.