EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
М. В. Ляшенко

Назад

УДК: 338.43

М. В. Ляшенко

ЕКОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Анотація

У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги викидів парникових газів, що зумовлюють зміни клімату. Показано, що політика скорочення поголів'я тварин, особливо ВРХ, з метою зменшення викидів шкідливих газів суперечить пріоритетним цілям ООН щодо продовольчого забезпечення та подолання бідності, а також підтримання балансу гумусу в грунтах для вирощування продовольчих культур. Обгрунтовано можливість та необхідність локалізації господарського ведення тваринництва з метою подальшого зниження впливу галузі на навколишнє середовище, без скорочення загальної чисельності поголів'я тварин, шляхом переорієнтації галузі на малі форми господарювання: фермерські і селянські господарства.

M. Liashenko

ENVIRONMENTAL PARADIGM OF LOCALIZATION LIVESTOCK PRODUCTION

Summary

The article deals with discussion questions about the impact of animal husbandry on the volumes of greenhouse gas emissions that contribute to climate change. It is shown that the policy of reducing the number of animals, especially cattle, in order to reduce the emissions of harmful gases contradicts UNs' priority objectives of food provision, poverty reduction, and maintaining balance of humus in the soil for growing food crops. The possibility and necessity of localization of animal husbandry is justified to further reduce the influence on the environment without reducing total number of livestock by reorienting the sector to small forms of management: farmer and peasant farms.

№ 11 2018, стор. 70 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

М. В. Ляшенко

молодший науковий співробітник Інституту стратегічних оцінок

M. Liashenko

junior researcher, Institute of Strategic Assessments

Як цитувати статтю

Ляшенко М. В. Екологічна парадигма локалізації виробництва продукції тваринництва. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 70–75.

Liashenko, M. (2018), “Environmental paradigm of localization livestock production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 70–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.