EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОНЯТЬ ЩОДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

Назад

УДК: 35.084.51

О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОНЯТЬ ЩОДО ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що аналіз наукових праць із досліджуваної теми засвідчив, що в науковій літературі розглядається широкий комплекс проблем, що стосуються професіоналізації як у цілому, так і у сфері публічної служби зокрема. Доведено, що в розвитку теоретико-методологічних засад професіоналізації служби в органах державної влади й органах місцевого самоврядування все частіше в Україні використовується поняття публічна служба, а проведення структурних реформ, як-от: реформування державного управління, державної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, системи освіти, вимагає високого рівня професійної компетентності та професійного розвитку публічних службовців. Зазначено, що важливим є формування та уточнення сутності таких понять, як "служба", "публічна служба", "професіоналізм управлінської діяльності", "професіоналізм службовця" і "професіоналізація публічної служби".

O. Vasylieva, N. Vasylieva

FORMATING SYSTEMS CONCEPT ABOUT PROFESSIONALIZATION OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE

Summary

The article states that the analysis of scientific works on the subject under study showed that the scientific literature deals with a wide range of problems concerning the professionalization in general and in the sphere of public service in particular. It is proved that in the development of theoretical and methodological principles of service professionalism in state authorities and local self-government bodies the term public service is increasingly used in Ukraine, and structural reforms such as reforming public administration, civil service, local self-government and territorial organization of power are used more often, the education system requires a high level of professional competence and the professional development of public servants. It is noted that the importance of forming and clarifying the essence of such concepts as "service", "public service", "professionalism of management activity", "professionalism of an employee" and "professionalization of public service" is important.

№ 11 2018, стор. 82 - 86

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine


Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Васильєва О. І., Васильєва Н. В. Формування системи понять щодо професіоналізації публічної служби в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 82–86.

Vasylieva, O. and Vasylieva, N. (2018), “Formating systems concept about professionalization of public service in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.