EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Н. І. Демчук, А. Ю. Євладенко

Назад

УДК: 336.151

Н. І. Демчук, А. Ю. Євладенко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті висвітлено питання комплексного підходу щодо визначення понять "економічна", "фінансова" та "діагностика антикризового управління підприємством". Розглянуто особливості наявних методичних підходів із зазначених понять. Обгрунтовано необхідність поєднання існуючих методик діагностики фінансово-економічного стану для покращення функціонування господарюючих суб’єктів.

In the article the question of complex approach is reflected in relation to determination of concepts economic, financial and diagnostics of antikrizovogo management an enterprise. The features of present methodical approaches are considered from the noted concepts. Grounded necessity of combination of existent methods financially — economic position for the improvement of functioning of being in charge sub’ektiv.

№ 11 2010, стор. 36 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 722

Відомості про авторів

Н. І. Демчук

к. е. н., доцент


А. Ю. Євладенко

Дніпропетровський державний аграрний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.