EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ УРЯДОМ ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
О. В. Сивак, С. В. Воробйов

Назад

УДК: 354:502:004.9

О. В. Сивак, С. В. Воробйов

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ УРЯДОМ ТА НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Анотація

Проаналізовано теоретико-методологічні та організаційні засади функціонування інструментів цифрової демократії у сфері охорони довкілля. Наведено дані про тенденцію щодо збільшення кількості та якості інноваційних механізмів у публічному управлінні з питань контролю за дотриманням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Досліджено типові проблеми, які виникли на шляху впровадження інструментів цифрового врядування в Україні. Визначено особливості функціонування інструментів е-демократії у сфері охорони довкілля як одного з чинників демократичних перетворень у взаємодії влади, бізнесу та організацій громадянського суспільства.

O. Syvak, S. Vorobev

THE USE OF E-DEMOCRACY TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES OF GOVERMENT AND NGO'S

Summary

The theoretical-methodological and organizational principles of the functioning of e-democracy instruments in the field of environmental protection are analyzed. The data on the tendency to increase the quantity and quality of innovative mechanisms in public administration on control over observance of the legislation on environmental protection is given. The typical problems that have arisen in the way of the introduction of e-government tools in Ukraine are investigated. The peculiarities of functioning of e-democracy instruments in the sphere of environmental protection as one of the factors of democratic transformations in the interaction of power, business and civil society organizations are determined.

№ 11 2018, стор. 127 - 133

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 802

Відомості про авторів

О. В. Сивак

к. п. н., GR директор ТОВ "СFC Consulting"

O. Syvak

PhD, GR director "СFC Consulting" llc,


С. В. Воробйов

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій, Національна академія державного управління при Президентові України, голова Наглядового комітету NGO e-Ecology

S. Vorobev

PhD student of the Department of Information Policy and digital technologies of the National Academy public administration under the President of Ukraine Chairman of the Supervisory Committee NGO e-Ecology

Як цитувати статтю

Сивак О. В., Воробйов С. В. Використання інструментів цифрової демократії для здійснення природоохоронних заходів урядом та неурядовими організаціями. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 127–133.

Syvak, O. and Vorobev, S. (2018), “The use of e-democracy tools for the implementation environmental protection measures of goverment and ngo's”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 127–133.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.