EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ "БЕЗПЕКА"
А. М. Федорова

Назад

УДК: 35.07:659.3/.4:005.332.5

А. М. Федорова

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ "БЕЗПЕКА"

Анотація

У статті проведено компаративний аналіз дефініції "безпека". Розглянуто поняття "життєдіяльність", "взаємодія", "мир", "влада", "суспільство", "захист", "відповідальність", "розвиток". За допомогою аналізу з'явилась можливість побачити взаємозв'язки та взаємовпливи, а також з'ясувати, що поняття "безпека" — це міжпонятійне та поліцентричне явище, яке застосовується в багатьох науках та сферах суспільного життя.
Проведений аналіз дозволив виявити доцільність та необхідність взаємодії органів публічної влади та громадянського суспільства для формування безпечного середовища.

A. Fedorova

A COMPARATIVE ANALYSIS OF WHAT IS DEFINED BY "SAFETY"

Summary

The article features comparative analysis of what is defined by "safety". The article covers comprehension of "human life", "cooperation", "peace", "authority (power)", "society", "protection", "responsibility" and "development". The article enables to see connection and interplays and to find out that "safety" is interpersonal and polycentric phenomenon which is applied in many sciences and areas of social life.
Conducted analysis enables to reveal expedience and necessity of public authority and civil society bodies interaction for creation of safe environment.

№ 11 2018, стор. 144 - 148

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 218

Відомості про авторів

А. М. Федорова

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

A. Fedorova

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Education and Research Institute of Continuing Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Федорова А. М. Компаративний аналіз дефініції "безпека" . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 144–148.

Fedorova, A. (2018), “A comparative analysis of what is defined by "safety"”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 144–148.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.