EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У КРАЇНАХ ЄС З РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Н. В. Гусаревич, І. П. Адаменко

Назад

УДК: 336.14:[(061.1ЄС):330.34

Н. В. Гусаревич, І. П. Адаменко

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У КРАЇНАХ ЄС З РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Анотація

У статті розкрито особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах Європейського Союзу з розвинутою економікою, визначено найбільшу складову формування бюджетних доходів аналізованих країн. Здійснено аналіз питомої ваги доходів державного бюджету у країнах з розвинутою економікою ЄС, частки податків у бюджетних доходах, структури оподаткування у розрізі класифікації податків. Обгрунтовано, що прогнозованість та послідовність змін фіскальної політики є базовими принципами її формування для країн ЄС.

N. Husarevych, I. Adamenko

FEATURES OF THE BUDGET REVENUES FORMATION IN THE EU MEMBER STATES WITH DEVELOPED

Summary

The article reveals the budget revenues formation peculiarities of the EU Member States with the developed economy, and it also determines the largest component of the budget revenues formation of these countries. The author analyzes the state budget revenues proportion in the EU Member States with the developed economy, as analysis of the taxes share in budget revenues, the tax structure by the taxes classification. The author substantiates that the predictability and sequence changes in fiscal policy are the basic principles of its formation for the EU Member States.

№ 12 2018, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 555

Відомості про авторів

Н. В. Гусаревич

к. е. н., асистент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Husarevych

Ph.D., Assistant, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv


І. П. Адаменко

к. е. н., старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Adamenko

Ph.D., Senior Researcher at the Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Гусаревич Н. В., Адаменко І. П. Особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах єс з розвинутою економікою. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 12. С. 11–15.

Husarevych, N. and Adamenko, I. (2018), “Features of the budget revenues formation in the eu member states with developed”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.